Digitalisaatio innostaa hoitotyössä

Terveydenhuollon ammattilaisia kokoontui maaliskuun alussa Fiocan Digiä hoitotyöhön -koulutuspäiville Helsinkiin.

Tapahtumassa pääsi tutustumaan myös tietojärjestelmiin kuten selainpohjaisiin Siroon ja Medireseptiin, jotka olivat esillä Mediconsultin pisteellä. Lisäksi mobiilikirjaamisen ratkaisut, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Sosiatri sekä Omaolo-omahoitopalvelu herättivät kiinnostusta ja keskustelua Mediconsultin ständillä.

Koulutuspäivillä ääneen pääsivät terveydenhuollon digitalisaation asiantuntijat, jotka viestittivät, että digitaalisten palveluiden tarkoituksena on täydentää muita palveluita ja tarjota parempaa palvelua asiakkaille. Hoitotyön ammattilaista digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan korvaa. Siksi asiakaslähtöisyys ja asiakasymmärrys ovat avainasemassa, kun digitaalisia palveluita suunnitellaan. Digitalisaatio synnyttää myös uusia palveluita, joiden lisäksi muutoksia syntyy terveydenhuollon prosesseihin ja käytäntöihin. Siksi onkin luontevaa, että niin terveydenhuollon ammattilaiset kuin asiakkaatkin tarvitsevat uudenlaista osaamista ja mukautumista kehitykseen.

Digitalisaatiossa nähdään mahdollisuuksia

Kehitys ja ”digiviidakko” eivät kuitenkaan tuntuneet pelottavilta, vaan koulutuspäivien osallistujista huokui aito kiinnostus ja innostus sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiota kohtaan. Tilaisuudessa haastettiin osallistujat aktiivisesti pohtimaan omaa suhtautumistaan digitalisaatiota kohtaan ja pohtimaan, mitä ratkaisuja he voisivat hyödyntää omassa työssään. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet nähtiin voimavarana asiakaspalvelun, asiakaskokemuksen ja ammattilaisen osaamisen kehittämisessä.

-Niina Nissinen, ohjelmistoasiantuntija, Mediconsult Oy