Rakenteinen kirjaaminen – mitä ja miksi?

Rakenteinen kirjaaminen on termi, joka tulee usein esiin silloin, kun puhutaan Kannasta ja Potilastiedon arkistosta. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Rakenteisella kirjaamisella tarkoitetaan yhtenäistä tapaa kirjata kansallisten otsikoiden ja kansallisesti sovittujen koodistojen avulla.

Miksi kannattaa kirjata rakenteisesti? Yhteinen kirjaamistapa parantaa kirjaamisen laatua ja edistää tiedonkulkua, kun eri tahot ymmärtävät kirjaukset samalla tavalla. Ei enää pitkää proosaa, jossa oleellinen tieto saattaa hukkua tekstin joukkoon. Kirjauksen rakenteinen otsikointi helpottaa käyttäjää muistamaan oleellisen ja tuo hoito- ja vastaanottotyöhön työtä tukevaa rakennetta.

Ohjeita rakenteiseen kirjaamiseen löydät esimerkiksi THL:n sivuilta.

Rakenteisen kirjaamisen edut

  • Yhtenäiset kirjausmallit ja tietorakenteet helpottavat kirjaamista sekä tehostavat tiedon löytymistä
  • Rakenteisuus vähentää tarvetta kopioida manuaalisesti tietoa järjestelmästä ja asiakirjasta
  • Helpottaa tiedon löytymistä, hakua ja hoidon seurantaa
  • Yhtenäistää kirjaamista, mikä puolestaan parantaa potilastiedon laatua ja edistää potilasturvallisuutta
  • Rakenteinen kirjaaminen tukee ammattilaisen päätöksentekoa

Asiakashyöty ja laatu

  • Asiakas pääsee katsomaan omia tietojaan Omakannasta ja pääsee osallistumaan omaan hoitoonsa
  • Ajantasaisen tiedon nopea saatavuus riippumatta siitä, kuka asiakasta hoitaa, lisää potilasturvallisuutta
  • Potilastietojen saaminen sähköiseen muotoon parantaa potilaan oikeusturvaa, sillä tietojen käyttöä voidaan seurata
  • Kirjaajien yhteiset käsitteistöt vähentävät tulkintaepäselvyyksiä
  • Rakenteisesti kirjatusta tiedosta voidaan tuottaa tiivistetympää tietoa esim. yhteenvetojen muodossa

Siro kevytjärjestelmän avulla kirjaat rakenteisesti Kantaan. Lue lisää Sirosta ja ota yhteyttä myynti@mediconsult.fi!