Ajankohtaista

12 posts

Terveydenhuollon ammattilaisen työssä on oleellista, että pystyy tekemään hoitoon liittyvät merkinnät asianmukaisesti. Siroon onkin tulossa erityisesti hoitotyön ammattilaisten toivomat lisäominaisuudet: fysiologiset mittaukset ja rokotukset. Fysiologisia mittauksia, kuten pituus, paino ja verenpaine, voidaan tarkastella myös graafisesti, jolloin mittaustulosten muutoksia on helpompi hahmottaa. Se puolestaan mahdollistaa potilaan osallistamisen paremmin omaan hoitoonsa. Mittausten graafinen ulkonäkö auttaa hahmottamaan terveyteen […]

Rokotukset ja mittaukset Siroon

Terveydenhuollon ammattilaisen työssä on oleellista, että pystyy tekemään hoitoon liittyvät merkinnät asianmukaisesti. Siroon onkin tulossa erityisesti hoitotyön ammattilaisten toivomat lisäominaisuudet: fysiologiset mittaukset ja rokotukset. Fysiologisia mittauksia, kuten pituus, paino ja verenpaine, voidaan tarkastella myös graafisesti, jolloin mittaustulosten muutoksia on helpompi hahmottaa. Se puolestaan mahdollistaa potilaan osallistamisen paremmin omaan hoitoonsa. Mittausten […]

Todistukset ja lausunnot Sirossa

Kantaan arkistoituvat todistukset ja lausunnot ovat nyt käytettävissä Sirossa. Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan on osa palvelukokonaisuutta, jossa terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot luodaan potilastietojärjestelmässä, tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja välitetään Kanta-palvelujen avulla edelleen Kelaan etuuskäsittelyä varten. Sähköisesti käsiteltävien todistusten ja lausuntojen luominen on helppoa. Todistuksen tai lausunnon kirjoittaminen nopeutuu, kun […]

Digitalisaatio innostaa hoitotyössä

Terveydenhuollon ammattilaisia kokoontui maaliskuun alussa Fiocan Digiä hoitotyöhön -koulutuspäiville Helsinkiin. Tapahtumassa pääsi tutustumaan myös tietojärjestelmiin kuten selainpohjaisiin Siroon ja Medireseptiin, jotka olivat esillä Mediconsultin pisteellä. Lisäksi mobiilikirjaamisen ratkaisut, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Sosiatri sekä Omaolo-omahoitopalvelu herättivät kiinnostusta ja keskustelua Mediconsultin ständillä. Koulutuspäivillä ääneen pääsivät terveydenhuollon digitalisaation asiantuntijat, jotka viestittivät, että digitaalisten palveluiden […]

Rakenteinen kirjaaminen – mitä ja miksi?

Rakenteinen kirjaaminen on termi, joka tulee usein esiin silloin, kun puhutaan Kannasta ja Potilastiedon arkistosta. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Rakenteisella kirjaamisella tarkoitetaan yhtenäistä tapaa kirjata kansallisten otsikoiden ja kansallisesti sovittujen koodistojen avulla. Miksi kannattaa kirjata rakenteisesti? Yhteinen kirjaamistapa parantaa kirjaamisen laatua ja edistää tiedonkulkua, kun eri tahot ymmärtävät kirjaukset […]

Siro kiinnosti Lääkäripäivillä

Lääkärien suurin ammattitapahtuma, Lääkäripäivät, järjestettiin 9.-11.1. Helsingin Messukeskuksessa. Tietojärjestelmätoimittajana edustimme näytteilleasettajien vähemmistöä, mutta sitäkin kiinnostavampaa oli kuulla teiltä palautetta! Erityisesti eläkkeellä olevia lääkäreitä kiinnosti kevytjärjestelmä Siro. Moni pitääkin edelleen omaa yksityisvastaanottoa. Siron helppokäyttöisyys ja edullisuus tulivat esille ominaisuuksina, jotka miellyttävät myös satunnaisempaa potilaskäyttöä varten järjestelmää etsiviä lääkäreitä. Oleellisia ovat tietysti […]

Kokeile Siroa Lääkäri 2019 -tapahtumassa

Pääset tutustumaan kevytjärjestelmä Siroon Lääkäri 2019 -tapahtumassa 9.-11.1.2019 Helsingin Messukeskuksessa. Osastollamme 2f58 näet käytännössä Siron helpon käyttöliittymän ja voit kokeilla vastaanoton toimintoja Kanta-yhteydellä sekä reseptinkirjoitusta. Lääkäri 2019 on Suomen suurin terveydenhuoltoalan ammattitapahtuma, jonka tämän vuoden teemaksi on valittu luottamus. Teema näkyy vahvasti kurssisisällöissä ja tulee esille useista eri näkökulmista myös […]

”Kantaan liittyminen onkin sujuvaa” – Mitä Apua Kantaan -koulutuksissa opittiin?

Kantaan liittyminen on ajankohtaista monille kuntoutusalan toimijoille. Vaikka useat pienet ja isommatkin kuntoutuspuolen yritykset ja ammatinharjoittajat ovat jo siirtyneet osaksi Kantaa eli Potilastiedon arkistoa, herättää liittyminen kysymyksiä. Tietoa ja tukea liittymiseen on ollut tarjolla Kuntoutusyrittäjien Apua Kantaan -koulutustilaisuuksissa, joissa on asiantuntevien luennoitsijoiden lisäksi ollut paikalla myös järjestelmätoimittajia, kuten Mediconsult, jonka […]

Kevytjärjestelmä Siroon uusia toiminnallisuuksia vuoden 2018 aikana

Kehitämme Siroa jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yksi toivotuimmista ominaisuuksista on ollut Todistukset ja lausunnot -osio, jonka Siron asiakkaat saavat käyttöönsä vuoden 2018 aikana. Uuden toiminnallisuuden myötä todistuksia ja lausuntoja voidaan hallinnoida Sirossa paikallisesti sekä välittää myös Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkistoon tallennetut todistukset ja lausunnot näkyvät myös jatkossa Omakannan kautta asiakkaille. […]

Siro mukana Kuntoutusyrittäjien Apua Kantaan -koulutuksissa

Meidät on saanut tavata kevään aikana kuntoutusalan yrittäjille ja ammatinharjoittajille suunnatuilla Kuntoutusyrittäjien Apua Kantaan -koulutuspäivillä jo usealla eri paikkakunnalla. Olemme mukana myös syksyn tulevilla koulutuspäivillä – tervetuloa juttelemaan ja kokeilemaan Siron käyttöä! Apua Kantaan -koulutuspäivät järjestetään ainakin 30.8.2018 Tampereella ja 24.10.2018 Helsingissä. Osallistuminen Helsingin Apua Kantaan -koulutuspäivään on mahdollista myös […]

Miten terveydenhuollon pienen toimijan tulisi varautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

EU:n tietosuoja-asetus tuo monelle pienelle terveydenhuollon toimijalle mietittäväksi, miten asetus vaikuttaa minuun ja mitä toimia minun tulisi tehdä. Asetus koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia ja ylipäänsä kaikkia, jotka käsittelevät jollain lailla henkilötietoja. Koska laki velvoittaa pitämään kirjaa potilaista ja käynneistä, kertyy heistä asiakas- ja potilasrekisteri. Ammatinharjoittaja on rekisterinpitäjä itsenäisesti toimiessaan, ja […]