Miten pieni toimija voi liittyä Kantaan helposti ja edullisesti?

Kanta-yhteensopivan järjestelmän hankkiminen on ajankohtaista monelle terveydenhuollon ammattilaiselle ja organisaatiolle.

Yksityisillä toimijoilla on painetta liittyä Kantaan, koska julkinen puoli on hyödyntänyt Potilastiedon arkistoa jo usean vuoden ajan. Myös asiakkaat osaavat jo kysyä, näkevätkö tietonsa Omakannassa ja saattavat ihmetellä jos eivät. Ammattilaisen näkökulmasta Kannan avulla voidaan osallistaa potilasta hoitoon, koska tiedot hoidosta ovat potilaan saatavilla. Potilas pystyy myös vaikuttamaan hoitoonsa enemmän, mikä sitouttaa ja siten usein parantaa hoidon tulosta.

Tiedonkulku onkin merkittävimpiä Potilastiedon arkiston hyötyjä. Potilaan hoidon kannalta on oleellista, että hoitavalla henkilöllä on kattavasti tietoa hoidettavasta henkilöstä ja aiemmasta hoidosta. Ammattilaisten muualla kirjaama tieto täydentää potilaan vastaanotolla kertomaa tietoa ja auttaa hoitohenkilökuntaa päätöksenteossa silloin, jos potilas ei muista hoitohistoriaansa.

Liikaa tai liian vähän? – Pienen toimijan dilemma

Kantaan liittymisen vuoksi täytyy asiakas- tai potilastietojärjestelmä yleensä uusia, mikä voi johtaa pienen toimijan dilemmaan, jossa järjestelmä on joko riittämätön tai liian järeä.

Järjestelmäuudistusten suurimmat haasteet pienillä lääkäriasemilla (puhumattakaan vaikkapa yksin toimivista fysioterapeuteista tai aloittavista hoitoalan yrittäjistä) liittyvät yleensä johonkin näistä kolmesta: kustannukset, järjestelmien laajuus tai Kanta-integraatio.

Yksityisen toimijan näkökulmasta Kanta-yhteensopivan järjestelmän hankkiminen saattaa pakottaa liian järeään ja kalliiseen järjestelmään. Kallis hinta voi pitää sisällään toimintoja, joita pieni toimija ei tarvitse tai ei voi hyödyntää, vaikka haluaisikin.

Mistä lähteä liikkeelle?

  • Lähde liikkeelle hyvissä ajoin ja muista varata aikaa siihen, että Kela hyväksyy Potilastiedon arkistoon liittymisen. Lisätietoa saat suoraan Kelalta tai tilatessasi Siron käyttöönottopaketin myötä.
  • Kartoita markkinoita: Millaisia järjestelmiä on olemassa ja mitä ne tarjoavat? Mieti myös omia tarpeitasi: Mitkä ovat olennaisimmat toiminnot omalle organisaatiollesi? Laajempaa ja enemmän ominaisuksia sisältävää järjestelmää hankittaessa katso myös laatimamme järjestelmän ostajan checklist!
  • Organisaation tarve ratkaisee järjestelmän valinnan. Pienemmän toimijan kannattaa harkita kevyempää ratkaisua, jossa toiminnot on valmiiksi mietittynä ammattilaisen työnkulun mukaisesti.

Mitä vaihtoehtoja pienellä toimijalla käytännössä on?

Yksi erityisesti pienille toimijoille suunnattu edullinen vaihtoehto on kevytjärjestelmä Siro, joka täyttää Kanta-vaatimukset ja on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Järjestelmän avulla voi mm. hallita vastaanoton perustoimintoja, kirjoittaa sähköisiä reseptejä sekä tarkastella ja tehdä merkintöjä Potilastiedon arkistoon.

Pienelläkin toimijalla on mahdollisuus Kanta-yhteensopivaan järjestelmään helposti ja huokeasti. Tutustu Siroon!